دستگاه CNC چوب

دستگاه CNC چوب در مدل های مختلفی در بازار موجود است. هر یک از مدل های دستگاه سی ان سی کاربردهای متفاوتی دارند. دستگاه های CNC می توانند با تغییر در اسپیندل و یا ابزار به صورت کلی بر روی موارد مختلف کار کنند.
دستگاه سی ان سی هم می تواند برش و حکاکی سنگ را انجام دهد و هم می توانند برش و حکاکی چوب را با بهترین کیفیت انجام دهد.