دستگاه برش لیزر فایبر فلزات

دستگاه برش لیزر فایبر فلزات با سرعت 30 متر بر ثانیه و همچنین دارای چیلر خنک کننده مخصوص می باشد. وزن این دستگاه حدود 2000 کیلوگرم می باشد.