دستگاه حکاکی و برش لیزری(۲۴۹)

  • دستگاه برش لیزر غیر فلزات
  • دستگاه برش لیزر سایز 130*90
  • دستگاه برش لیزر دارای میز ثابت