دستگاه برش لیزر غیر فلزات(۲۳۹۰)

قیمت دستگاه برش لیزر به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله عوامل موثر در قیمت دستگاه برش لیزر می توان به قطعات استفاده شده در دستگاه اشاره داشت. توان برش توسط دستگاه لیزر که از مهمترین عوامل تاثیر گذار در قیمت دستگاه برش لیزر می باشد.